Yabancıya Satış Değerleme Raporu

Yabancı Uyruklu Kişilere Satış

Yabancı Uyruklu Kişilere Satış

Türk Vatandaşlığı Kazanımı

19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancı ülke vatandaşlarının, Türk vatandaşlığına hak kazanmaları için minimum satın alma bedeli olan  1.000.000 USD tutarı 250.000 USD tutarına düşürülmüştür.

Gayrimenkul Değerleme Raporu Zorunluluğu

4 Mart 2019 tarihinden itibaren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan genelgeye göre; yabancı ülke vatandaşlarına alıcı ve satıcı taraf olduğu bütün gayrimenkul satış işlemlerinde taşınmazın piyasa değerini gösteren gayrimenkul değerleme raporu alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu değerleme raporları 3 ay süreyle geçerli olmaktadır.

Yabancı uyruklu kişilerin edineceği taşınmazlar özel mülkiyete konu ilçe yüzölçümünün %10’unu ve Türkiye genelinde 30 hektarı geçemez. Ayrıca, askeri yasak bölgeler ile stratejik bölgelerede yabancı uyruklu kişilere satış yapılması yasaktır.

Yabancı uyruklu kişilerin taraf olduğu satış işlemleri için gayrimenkul değerleme hizmeti SPK lisanslı uzmanlarımız tarafından verilmektedir.