Turistik Tesis Değerleme

Turistik Tesis Değerleme

Turistik Tesis Değerleme

Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü ve Diğer Tesisler

Turistik tesis değerleme; otel, motel, pansiyon, apart, tatil köyü, spa otel ve hotel gibi turizm temelli taşınmazlar için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç; bu turistik gayrimenkullerin değerinin saptanmasıdır. Turizm tesislerinin değer tespitinde, alınması, satılması, teminat ve ipotek olarak gösterilmesi, turistik tesislere ortak olunması ya da ortaklığın bozulması gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda turizm tesisi değerlemesi gündeme gelmektedir. Çünkü tesisin değerinde alınıp satılması, ortaklık kurulması ve benzeri gibi işlemler için değerleme yapılması en doğru işlemdir.

Turizm tesis değerlemesinde, diğer gayrimenkul değerlemelerde olduğu gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler turizm tesisinin bulunduğu konuma, tesisin özelliklerine ve yapısına göre değişiklik göstermektedir.

Değerlemede Etkili Olan Unsurlar​

Otel değerlemede etkili olan unsurlar, söz konusu tesisin teknik özellikleri ile birlikte fiziksel özellikleridir. Ayrıca, turizm tesisinin geçmiş dönemlerdeki doluluk oranları, gelirleri ve giderleri gibi verileri de yapılacak olan değerlemeye etki etmektedir. Otel değerleme yapılırken genel olarak maliyet oluşumları yöntemi, gelir kapitalizasyon yöntemi ve emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmaktadır. Emsal karşılaştırma yöntemi değerlemede yardımcı olan bir unsur olup her zaman için tercih edilemeyebilir. Çünkü değerlemesi yapılacak olan turizm tesisinin çevresinde benzer özelliklere sahip emsal gösterilebilecek başka bir turizm tesisinin bulunması her zaman için mümkün değildir.

Turistik Tesis Değerleme Özellikleri​

Otel değerleme çalışmalarında etkili olan unsurlar çeşitli olsa da temelde tesisin doluluk oranları, yıllık oda satış değerleri, yiyecek içecek, alkol ve diğer gelirleri, tesisin sahip olduğu oda ve yatak kapasitesi, otelin gelirleri ve giderleri (çalışan maaşları, kira, elektrik vs.) değerlemeye dahil edilmektedir. Bu özellikler değer belirlemede ana kriter olmaktadır. Her ne kadar tesisin bulunduğu konum özellikleri önem taşısa da turizm tesisin (tatil turizmi, iş turizmi, sağlık turizmi, kış yayla turizmi vb.)  getirisi daha önemlidir.

Turizm tesisini değerlemek ciddi bir uzmanlık ve çalışma gerektirmektedir. Bu sebeple, bu tesislerin değerlemesinde SPK lisanlı olarak hizmet veren profesyonel firmalardan ve uzman kişilerden destek alınmalı, ilerde yaşaması mümkün olan hak kaybının önüne geçilmelidir.

Turistik Tesis Değerleme Talep Formu