SGK ve Vergi Borçları Yapılandırma – Taksitlendirme için Değerleme

SGK - Vergi Borçları Yapılandırma ve Taksitlendirme

SGK – Vergi Borçları Yapılandırma ve Taksitlendirme için Değerleme Raporu

SGK ve vergi daireleri, şahıs ya da kuruluşların ödeme vadesi geçmiş veya icralık olan borçlarını yapılandırma işlemleri için taksitlendirme ya da tecil imkanlarından faydalanma olanağı sunmaktadır. Bu yapılandırma işlemi için de gayrimenkul değerleme raporu talep edilmektedir.

Teminat Tutarı Ne Kadardır?

Borçların yapılandırma sürecinde 50.000 Türk Lirasını aşmayan borçlar teminatsız yapılandırma kapsamında yer almaktadır. Borcun 50.000 Türk Lirasının üzerinde olması durumunda teminat verilerek borç yapılandırma imkanlarından yararlanılmaktadır. Yapılandırma esnasında 50.000 Türk Lirasını aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekmektedir. Ancak, haczedilmiş mallar değeri tutarınca teminat yerine geçmektedir.

Örneğin; 100.000-TL borcu olan bir kişinin teminat göstermesi gereken gayrimenkulün minimum değeri 25.000-TL olmalıdır. 50.000-TL’ye kadar olan borç miktarında teminat gerekmediği için borç tutarı olan 100.000-TL’den 50.000-TL düşülür ve elde edilen tutar ikiye bölünür. Sonuç olarak elde edilen 25.000-TL için teminat göstermesi istenir.

Vergi dairelerinde yapılacak taksitlendirme işlemi için ön ödeme istenildiği durumlar olabilmektedir. Detaylı bilgi için bağlı bulunan vergi dairesi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

SGK ve Vergi Borçları Yapılandırma ve Taksitlendirme İşlemleri İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

 1. Talep dilekçesi,
 2. İlgili kurumdan alınan formların düzenlenmesi,
 3. Mali durum belgesi veya raporu,
 4. Muhasebeye ait faaliyet belgesi,
 5. Bilanço fotokopisi,
 6. İmza Sirküleri,
 7. Taksitlendirilecek borca karşı teminat gerekmesi halinde verilecek teminatın değer tespitine ilişkin rapor gerekmektedir.

Teminat Alınacak Gayrimenkulde Aranan Şartlar Nelerdir?​

Teminat alınacak gayrimenkulün üzerinde başka kurumlar ile gerçek veya tüzel kişilere ait haciz, rehin, ipotek gibi kısıtlayıcı takyidatların bulunmaması şartı aranmaktadır.

Teminat alınacak gayrimenkul üzerinde ipotek, rehin ve haciz gibi takyidatlar bulunuyor ise tecil ve taksitlendirmeye konu alacağın güncel değeri ile birlikte diğer güncel takyidat değerleri toplamının, gayrimenkulün tespit edilen değerini aşmaması halinde teminat olarak kabul edilebilmektedir.

Tecil ve Taksitlendirme En Fazla Kaç Ay Yapılmaktadır?

Tecil ve taksitlendirme işlemi borçlunun durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte 36 aya kadar vade yapılabilmektedir.

Borç Taksitlendirilmesi Halinde Hacizler Kaldırılır Mı?​

Tecil veya taksitlendirme işlemi kabul edildiği takdirde banka mevduatları üzerindeki hacizler, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklar ile teminat haricinde diğer mallar üzerindeki hacizler taksitlendirme ve tecil işleminin karar tarihi itibarı ile kaldırılmaktadır.

Teminat Verilecek Gayrimenkullerin Değer Tespiti Kimler Tarafından Yapılır?​

SGK – Vergi yapılandırma ve taksitlendirme için gayrimenkul değerleme raporu ile teminat verilecek gayrimenkul değer tespiti yapılmaktadır. Değer tespiti yapılırken hazırlanacak raporun SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından lisanslandırılmış gayrimenkul değerleme uzmanı veya SPK lisanslı değerleme şirketleri tarafından düzenlenmesi şartı aranmaktadır.

Ayrıca;

 • Bankalar ve Sigorta şirketleri tarafından yaptırılan değer tespit raporları,
 • Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişiler tarafından düzenlenen raporlar,
 • Kurum teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar,
 • Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı bulunduğu birlik yönetimlerince bilirkişilik, gayrimenkul değerleme uzmanlığı ve hakemlik yapma yetkisi verilen kişiler tarafından düzenlenen raporlar, kabul edilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Raporu Düzenlenmesi Ne Kadar Sürer?​

SGK – Vergi yapılandırma ve taksitlendirme için gayrimenkul değerleme raporu düzenlenme süresi gayrimenkul türüne göre değişmekle birlikte 2 ile 7 iş günü arasında sonuçlandırılmaktadır. Bu konuda hizmet veren kişi ve kuruluşlar, SGK ve vergi borç yapılandırılmasında gayrimenkul teminatlarının tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirilmesini sağlamakla mükelleftir. Hazırlanacak raporda gayrimenkulün bağlı bulunduğu ilgili tapu, belediye ve resmi kurumlarda yapılan araştırmalar, gayrimenkulün yerinde yapılan incelemesine dair açıklamalar, değeri meydana getiren faktörler, emsal çalışmaları ve değer bilgisi yer almaktadır.