Sanayi Tesisi Değerleme

Sanayi Tesisi Değerleme

Sanayi Tesisi Değerleme

Fabrika, Depo, Atölye ve Diğer Tesisler

Sanayi tesisi değerleme, yüksek miktarda yatırım ile oluşturulmuş olan endüstri kuruluşları ve fabrikaların alınmasında, satılmasında, değer tespitinde, teminat olarak gösterilebilmesinde ya da ipotek olarak verilmesinde yapılmaktadır. Ayrıca, şirketlerin birleştirilmesinde ve ayrılmasında da değerleme ihtiyacı duyulmaktadır. Sanayi tesisi değerleme kapsamında imalathaneler, fabrikalar, depolar ve atölyeler ele alınmakta ve değer belirlemesi yapılmaktadır.

Endüstriyel kuruluşların ve fabrikaların değerleme çalışmalarında etkili olan pek çok kriter bulunmaktadır. Bu kriterler oldukça çeşitlidir ve işin uzmanları tarafından ele alınmalıdır. Dolayısı ile bu tesislerin gerçek değerinin ortaya konulabilmesi ve hak kaybının yaşanmaması için gayrimenkul değerleme uzmanından hizmet alınması gerekmektedir.

Değerleme Çalışmalarına Etki Eden Unsurlar

Sanayi tesisleri ile ilgili yapılan değerleme çalışmalarına etki eden birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurların başında ise söz konusu tesisin bulunduğu mekan özellikleri gelmektedir. Değerlemeye konu olan sanayi tesisinin projesine uygunluğu, sahip olduğu büyüklük, bulunduğu konum, geometrik yapısı, organize sanayi ya da sanayi bölgesinde olup olmadığı, sanayi tesisinin çevresinde başka sanayi kuruluşlarının yer alıp almadığı, tesisin sanayi yatırımları için tercih edilip edilmediği, lojistik olanakları, lojistik için ana yola yakınlığı ya da uzaklığı, havaalanı ve liman gibi alternatif nakliye seçeneklerine sahip olup olmadığı ve benzeri gibi pek çok unsur etkisini göstermektedir.

Gayrimenkul değerleme çalışma alanlarından biri olan sanayi tesisi değerleme çalışmalarına tesisin fiziki yapısı da etki etmektedir. Tesisin toplam metrekaresi, üretim ve faaliyet alanı, toplam açık ve kapalı alanı, sosyal tesisi, yönetim alanı, binanın statiği, yüksekliği, ekipman alanı ve benzeri gibi özellikler tesisin değerini ortaya koymaktadır.

Sanayi Tesisi Değerlemesi Nasıl Yapılır?

Tesis değerlemesi, diğer taşınmazların değerleme çalışmalarından daha kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır. Değerleme çalışmasında pek çok sektör ve disiplinden yararlanıldığı için farklı sektör uzmanlarının danışmanlığına başvurulduğu durumlar da olabilmektedir.

İlgili kurumlardan yapılacak araştırma ile taşınmazın güncel imar durumu, yapı kullanma izin belgesi ve ruhsatı, yıkım kararı bulunup bulunmadığı, organize sanayi bölgesinde yer alan taşınmazların satılabilirliği ve kiralanabilirliğine dair tapu üzerinde bir beyan olup olmadığı ve sanayi sitesine olan güncel borç bilgisi öğrenilir.

Sanayi Tesisinin yasal değer tespiti yapılırken emsal karşılaştırma ve maliyet yöntemi kullanılmaktadır. Taşınmazın arsa değer tespiti yapıldıktan sonra üzerindeki yapının değer tespiti yapılır. Yasal yapı değeri hesaplanırken her bir yapının inşaat alanı ile ilgili bakanlığın her yıl belirlemiş olduğu yapı birim m2 maliyeti çarpılarak fiyata ulaşılır. Taşınmazın toplam yasal ve mevcut değerine arsa ve yapı değerinin toplanması ile ulaşılmaktadır. Kat irtifakı kurulmuş sanayi tesislerinde benzer nitelikli emsallerden yola çıkılarak ulaşılır.

Sanayi Tesisi (Fabrika, Depo, Atölye ve Diğer Tesisler) değerleme hizmeti ciddi bir çalışma ve araştırma gerekmektedir. Araştırma esnasında atlanacak ufak bir detay büyük sorunlara yol açabilmektedir. Konu hakkında uzman ve tecrübeli gayrimenkul değerleme uzmanlarından alınacak değerleme hizmeti ile gerçek ve doğru tespitler yapılabilmektedir.

Sanayi Tesisi Değerleme Talep Formu