İmar Barışı

İmar Barışı

İmar Barışı Hakkında Bilgiler

İmar Barışı Nedir?

İmar Kanunu kapsamında belirlenen koşulları sağlayan kaçak olarak yapılmış yapıların affedilmesine imar barışı adı verilmektedir. İmar barışının getirilmesindeki amaç İmar Kanunu’na uygunluk göstermeden yapılan veya kaçak olarak yapılmış yapılar hakkında uygulanacak işlemleri belirlemektir. İmar barışından faydalanan yapılar hakkında davası açılma olasılığı ortadan kalkmaktadır.

İmar barışından faydalanabilmek için imar barışına konu olacak yapının 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılmış olan kaçak yapıların imar barışına dahil edilmesi mümkün değildir. İstenen koşulları sağlansa dahi barış kapsamından yararlanamazlar.

İmar barışı koşullarının yerine getirme sorgusu e-devlet kapısı üzerinden kişisel bilgiler ile yapılabilmektedir.

İmar Barışı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İmar barışı için başvuru yapılmak isteniyorsa ve başvuru yapmak istenilen yapı 31.12.2017 tarihinden önce inşa edildiyse e-devlet kapısı üzerinden başvuru gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru esnasında geçerli bir telefon numarası ve mail adresi girilmesi gerekmektedir. Başvuru sonuçları genellikle giriş yapılan telefon ve mail hesabı üzerinden sağlanmaktadır. İstenen belgeler;

  • Telefon numarası,
  • Email adresi,
  • Yapıya ait bir tapu var ise ada parsel bilgileri,
  • Yapının arsa alanı metrekaresi,
  • Toplam inşaat alanının metrekaresi,
  • Yapıda bulunan konut ve iş yeri sayısı,
  • Yapının bağlı olduğu belediye imar müdürlüğünden arsa birim metrekare değeri,
  • İmar mevzuatına hangi madde nedeni ile aykırı olduğunun belirtilmesi,
  • Yapının halini ve aykırılık kısmını belirten fotoğrafların başvuru belgesi.

İmar Barışına İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri Nelerdir?

İmar barışı, ülkemizde mevcut olan yapıların %50 gibi bir oranının İmar mevzuatına uyum sağlamaması nedeniyle gündeme gelmiştir. Ülkemizde yaklaşık 13 milyon yapı bağımsız bir şekilde yapılmış olup imar mevzuatına uyum göstermemektedir.

İmar barışına neden olan bu yapılanma daha çok 1950-2000 yılları arasında köyden kente göçme esnasında yapılmıştır. Şehre yeni gelen vatandaşlar kalacak bir yer bulamadıkları için kendi yapıları inşa etmiştir. İmar uygulaması ile birlikte vatandaşlar ve belediyeler arasında meydana gelen uyumsuzluklar mahkeme kanalı ile çözülemeyecek bir hal almıştır. Vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin yanı sıra mahkemelerin de iş yükü oldukça artmıştır. Belediyeler de imara aykırı olarak yapılan bu yapıları birçok neden yüzünden yıkamamaktadır. Kimi yerlerde belediyeler ve vatandaşlar arasında çıkan bu ihtilaflar neticesinde vatandaşların yapılarına elektrik, su, doğalgaz ve benzer kamu hizmetleri ulaştırılamamaktadır.

İmar Barışı Kapsamında Kat Mülkiyetine Geçiş Mümkün Müdür?

Kat mülkiyetine geçiş yapabilmek için iskan belgesi alınması zorunludur. İmar mevzuatı kapsamı dışında kalan yapılar iskan belgesi alamadığı için yapı kayıt belgesi alana kadar kat mülkiyetine geçiş yapamazlar.

İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapı maliklerinin tamamının anlaşmaları şartı ile ve yapı üzerinde umumi hizmete denk gelen bir bölümün bulunması durumunda bu bölümün terk edilmesi sureti ile tapuda cins değişikliği yapılması ve kat mülkiyetine geçilmesi mümkündür. Bu iki şartı sağlamak koşuluyla bu imkandan istifade edebilmek adına yapı kayıt belgesi edinilmesi gerekmektedir. İmar planında yer alan yol, park, yeşil alan vb. halka hizmete adanmış bölümler varsa bu alanları terki gerekmektedir.

Kat mülkiyetine geçiş yapmak isteyen kişiler, daha önce yapı kayıt belgesi alırken ödedikleri bedel tutarında bir bedel daha ödemek durumundadır. Bu işlem tamamlandıktan sonra alım ve satım işleri yasal çerçevede tamamlanacağı için yapı sahipleri vergilerini de ödemek durumunda kalacaklardır. Böylelikle vergi kaybının da büyük oranda önüne geçilmesi sağlanacaktır.

İmar Barışının Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapı sahiplerinden kaçak olarak elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri kullanan kişiler, yasal olarak aboneliklerini başlatabilmektedir. Yapı kayıt belgesine sahip olan yapıların da belediye tarafından yıkılma riski tamamen ortadan kalkmaktadır. Doğal afetlere karşı alınması gereken bütün önlemlerin yapı maliki tarafından alınması gerekmektedir.

İmar mevzuatı kapsamında daha önce ceza almış yapı kayıt belgesi sahipleri, bu belgeye dayanarak tahsil edilemeyen para cezalarını ödemekten kurtulmaktadır. Aynı zamanda yapı kayıt belgesi sahipleri, yapılarını ekonomik bir değer olarak gösterebilme imkanına erişmiş olmaktadır. Böylelikle satış işlemi esnasında alıcı taraf kredi kullanarak yapıyı satın alabilmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi Alan Yapılarda Yenileme Mümkün Müdür?

İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapıların yeniden yapılması durumunda imar mevzuatına uygunluk gösterme koşulu aranmaktadır. Alınan bu yapı kayıt belgesi yenileme durumunda kazanılmış hak elde edilmesini sağlamamaktadır. Bu nedenle yürürlükte bulunan imar uygulamasına uygun olarak yenileme işleminin gerçekleştirilmesi şartı aranmaktadır. Detaylı bilgi Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait imar barışı sayfasındaki “sık sorulan sorular” sayfasında yer almaktadır. İmar barışı kapsamında gayrimenkul değerleme raporu almak için firmamızdan teklif alabilirsiniz.