Akaryakıt İstasyonu Değerleme

Akaryakıt İstasyonu Değerleme

Akaryakıt İstasyonu Değerleme

Benzinlik, LPG İstasyonu

Akaryakıt İstasyonu değerleme, konuda uzman olan tecrübeli kişiler tarafından yapılan bir işlemdir. Bu hizmet, akaryakıt istasyonlarına yatırım yapmak isteyen ve dağıtıcı kuruluşlardan teminat alacak olan kişi ve kurumlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Yapılacak değerleme hizmeti sayesinde kişi ya da kurumlar maksimum düzeyde kazanç sahibi olmaktadır.

Akaryakıt ve LPG istasyonlarının değerlemesi diğer gayrimenkul değerleme işlemlerinden ve yöntemlerinden kesin bir çizgi ile ayrılmaktadır. Çünkü akaryakıt istasyonları değerlemesinde faal işletme değeri bulunmaktadır ve bu değer akaryakıt istasyonlarının el değiştirecek olması durumunda piyasa değerini ortaya koymaktadır. Faal işletme değerinde akaryakıt istasyonlarının değerlemesi yapılırken istasyona ait; iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, işletme belgesi, bayilik lisansı, LPG bayilik lisansı, mimari projeler, satış birim fiyatları, toplam satış miktarları (litre), varsa market gelirleri dikkate alınmaktadır. Bu değerin belirlenebilmesi için yapılan çalışmada SPK tarafından lisanslandırılmış gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından hizmet alınması gerekmektedir.

Akaryakıt Değerleme Türleri​

Akaryakıt ve LPG istasyonlarının değerlemesinde farklı değerleme türleri bulunmaktadır. Bu değerleme türleri; akaryakıt ve LPG istasyonu intifa hakkı değerlemesi, kira değerlemesi ve kira değer tespitidir. Akaryakıt istasyonlarının intifa hakkı değerlemesi ihtiyacı, akaryakıt dağıtımı yapan şirketler ve bayiler arasındaki ilişkiden dolayı doğmaktadır. 

Kira değerlemesi ise, aktif hizmet sunan akaryakıt istasyonlarının, intifa hakkı sahibi olan kişi ya da kişilerin izni dahilinde belirli bir süreliğine bir başka kişi ya da kuruluşa kiralanması nedeniyle yapılmaktadır. Gerçekleştirilecek olan akaryakıt istasyonu değerlemesi sayesinde intifa hakkı hakkı sahipleri, maksimum seviyede taşınmazlarını kiraya verebilmektedir. Ayrıca akaryakıt ve LPG istasyonları kira değer tespiti sayesinde, kiracı olan kişi ya da kişilerin hangi gayrimenkulleri ve menkulleri kullanabileceği bilgisine ulaşılabilmektedir.

Akaryakıt İstasyonu Değerlemesinin Önemi​

Akaryakıt istasyonu değerleme işlemi, taşınmaz malların değerlemesi işlemlerinden oldukça farklıdır. Çünkü bu değerleme çalışmalarında dağıtıcılar ve bayilerin mülkiyeti altında bulunan menkul değerler birbirinden farklıdır ve birbirinden ayrı olarak raporlanmaktadır. Ayrıca, akaryakıt istasyonunun kira değer tespitinde kira değeri faklı işletmelerin ortaya konması ile oluşturulmaktadır ve istasyonun ticari olarak sağladığı kazanç da değer belirlemesinde oldukça etkilidir.

Akaryakıt istasyonu değerlemelerinde istasyon içerisinde yer alan kanopiler değerlemede dikkate alınmamaktadır. Çoğunlukla arsa ve yapı değer birim maliyeti üzerinden değere ulaşılmaktadır.

Bir akaryakıt işletmesine yatırım yapılması ya da akaryakıt istasyonunun teminat olarak gösterilmesi durumlarında akaryakıt istasyonu değerlemesi yapılması önerilmektedir.

Akaryakıt İstasyonu Değerleme Talep Formu