Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkulünüze Önem Verir

Gayrimenkul Değerleme Nedir?​

Gayrimenkul değerleme;  konut, bina, arsa, arazi, fabrika, benzinlik vb. gayrimenkul kıymetlerin değerini tespit etmek için değerleme uzmanları tarafından yapılmasına denir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Değerleme uzmanı, SPK’nın verdiği SPL tarafından düzenlenen sınavları başarı ile geçmiş ve gayrimenkul değerleme uzmanı lisansını almış kişilere denir. Bu kişiler, değerleme çalışmasını SPK ve BDDK’nın yetkilendirdiği değerleme kuruluşları nezdinde, değerleme yöntemleri kullanarak adil, bağımsız ve objektif bir şekilde yapmakta olup, yaptığı araştırmalara ilişkin raporlar düzenlemektedir.

Lisanslı Değerleme Şirketi

Gayrimenkul değerleme işini yapan şirketlere lisanslı değerleme şirketleri denilmektedir. Lisanslı denilmesinin nedeni, BDDK ve SPK tarafından lisansları olmasıdır. Bu firmalar, bu kurumlar tarafından denetlenir.

Değerleme Raporlarının Kullanıldığı Alanlar

 • Gayrimenkulün el değiştirmesine yönelik (alım-satım, takas) işlemlerde
 • Hukuki işlemlerde (mal paylaşımı, boşanma)
 • Gayrimenkule bağlı hak ve faydalar tespitinde
 • Üst hakkı değer tespitinde
 • Sigorta ve vergi işlemlerinde teminat amacıyla
 • Bayilik veren kurumların teminat işlemlerinde
 • Firmaların şube yeri/temsilcilik açma isteği doğrultusunda fizibilite çalışması ve kira değer tespiti işlemlerinde
 • Kira kontratlarının yenilenmesi işlemlerinde
 • Firmaların sahip olduğu gayrimenkullerin değerleme işlemlerinde
 • Geçmişe dönük gayrimenkullerin değer tespitinde
 • Şirketlerin birleşme ve ayrılma durumlarında mevcut gayrimenkullerin değer tespitinde
 • Gayrimenkullerin en iyi ve en verimli kullanım analizi sonucunda proje geliştirmesinde
 • Pazar araştırması ve analizinde
 • Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında şerefiyelendirme ve değer tespitinde kullanılmaktadır.

Değerleme Hizmeti Verdiğimiz Gayrimenkuller

 • Arsa ve araziler
 • Konut kullanım amaçlı (daire, villa, müstakil ev, bina, bağ evi vb.) gayrimenkuller
 • Üretim amaçlı kullanılan (organize sanayi siteleri, atölye, imalathane, fabrika, vb.) gayrimenkuller
 • Konaklama kullanım amaçlı (otel, motel, tatil köyü, pansiyon vb.) gayrimenkuller
 • Lojistik kullanım amaçlı (akaryakıt istasyonu, soğuk hava depoları vb.)
 • Toplu konut, üniversite kampüsleri, hastaneler, havaalanları, limanlar, marinalar gibi özel amaçlı projeler

Gayrimenkul Ekspertiz Aşamaları

 1. Ekspertizi (değerlemesi) yapılacak gayrimenkul için sözleşme (banka aracılığı ile ya da özel talep ile) yapılır.
 2. Değerleme uzmanı (eksperi), sözleşme yapılan müşteriden alınan bilgiler doğrultusunda yer gösterecek kişi ile irtibata geçer.
 3. Randevu alındıktan sonra takbis sisteminden tapu kaydı alınır.
 4. Alınan tapu kaydı belgesi ile tapunun kayıtlı olduğu ilçedeki Tapu Müdürlüğü’nde mimari projesi, Belediye İmar Müdürlüğü’nde gayrimenkul ile ilgili yapılan resmi yazışmalar, imar durumu, yapı tatil tutanakları, encümen kararları, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, proje ve rayiç değer sorgulaması yapılır.
 5. Taşınmaz görülürken tapu ve belediyede yapılan incelemeler ile uygunluğu tespit edilir.
 6. Konu taşınmazın niteliğine göre çevre analizi yapılır ve uygun bir değerleme yöntemi seçilir.
 7. Resmi evraklar, yer görme resimleri ve yapılan incelemelerde alınan notlar karşılaştırılarak rapor yazım aşamasına geçilir.
 8. Rapor yazıldıktan sonra kontrolden geçerek talepte bulunan kişiye ulaştırılır (banka aracılığı ile başvuru yapıldıysa bankadan, özel talepte bulunduysa sözleşme neticesinde).